skip to main | skip to sidebar

dissabte, 10 de setembre de 2011

Cal un mètode segur de transaccions econòmiques a Internet

0 comentaris
El món d'Internet encara té una assignatura molt important per resoldre. Malgrat el pas dels anys, a dia d'avui resulta massa difícil fer transaccions econòmiques a la xarxa. La desconfiança i les dificultats tècniques en són la causa. Si no es solucionen ràpidament aquestes dificultats (que d'altra banda no semblen tan complicades), preveig una minva progessiva de continguts i un daltabaix en els guanys generals. Això és especialment greu pel que fa al sector de la informació. Qui pot mantenir webs o blogs amb contingut de qualitat sense percebre un benefici?

El mitjans d'informació convencionals en paper cauen en picat. I aviat podrien seguirlos els seus germans digitals. Si es mantenen és pel seu baix cost, però els guanys també són mínims n la majoria de casos. això és unsostenible per a tota democràcia i és una amenaça a la cultura general.

Cal que la gent pugui obtenir serveis en Internet sense haver d'introduir els números de la seva targeta personal. Un mètode a l'estil de les targes telefòniques de recàrrega. Pagues una quantitat en un caixer d'un supermercat i et donen una tarja amb un codi amb el mateix valor a la xarxa. D'aquesta manera eliminem automàticament tots els perills de seguretat. Mai ningú disposarà de les nostres dades.

Es ben simple i sembla mentida que cap empresa ho hagi tirat endavant.